Spolu se svými vrstevníky z Estonska, Finska, Slovinska a Španělska žáci plnili úkoly připravené týmem učitelů z hostitelské školy. Během týdenního pobytu se žáci i učitelé seznámili s kulturou a zvyklostmi Maďarska, ochutnali místní speciality, zúčastnili se výuky ve škole.

Během workshopů se všichni učili a používali moderní IT platformy, rozvíjeli svoji kreativitu, dovednosti při řešení problémů a zdokonalovali svoji angličtinu.V rámci dvouletého projektu Making Culture Alive – Digital Escape Room shromažďují žáci zajímavé příběhy ze svých zemí, seznamují své kamarády s kulturním dědictvím míst, ze kterých pocházejí a vytvářejí komiksové příběhy podle legend ze svého bydliště a okolí.

Marie Brychtová, vedoucí projektu