„Nelíbí se mi chladné projektování komunikací na sídlištích, které nerespektuje jak potřeby obyvatel, tak charakter krajiny, proto vytvářím chodníky z pěšin, kterými si lidé živelně zkracují cestu mimo oficiálně stanovené trasy. Pomáhají mi proniknout a procítit se do atmosféry místaa vystihnout charakter cesty. Každé místo je jedinečné a já se snažím tento fakt zvýraznit a podpořit. V obrazech se odráží skladba a tvar, které mě inspirují. Chci vytvořit dílo, které lidem přinese estetický prožitek, ale také jim zlepší každodenní život. Obrazy souvisí s mojí diplomovou prací na Západočeské univerzitě, Fakultě designu a umění,“ sdělil ke své výstavě Adam Sýkora.

Expozice je ke zhlédnutí od 12. dubna do 31. května.