Nejprve jsme si s paní průvodkyní prohlédli Valdštejnský palác. Procházeli jsme sály až jsme došli do zasedací síně našich senátorů. Tam už se o nás postaral hradecký senátor pan JUDr. Holásek, LL.M a vysvětlil nám, jak se schvalují zákony, kdo kde sedí, jak se hlasuje.

Dále pro nás byl pod širým nebem ve Valdštejnské zahradě připravený krásný koncert s mladými umělci, zpěvákem Martinem Růžou a klavíristou Matyášem Novákem. Překrásný kulturní zážitek byl zakončen malým rautem pro všechny.

Hana Horčičková