Průběh studia zajišťuje knihovnice Městské knihovny v Hradci Králové Linda Krejčí, za podpory erudované Zlaty Houškové. Organizují pravidelná setkání studentů-seniorů přímo v knihovně, zabezpečují přenos virtuálních přednášek, kontrolních testů do jejich domovů. Na setkáních dochází k živým diskusím. Setkávání frekventantů se tak stávají příjemnou povinností v kolektivu stejně zapálených aktivních seniorů.

Tradiční regionální setkání historických vozidel – kachna Citroën 2CV.
Historické kachny Citroën 2CV si daly dostaveníčko na zámku i u rozhledny

Na závěr posledního tématu o geniálním italském umělci Michelangelo Buonarottim slíbil osobní účast lektor virtuální výuky doc. Mgr. Martin Pavlíček, který přijede do knihovny osobně přednášet, a zároveň předá úspěšným frekventantům diplom o splnění dalšího vyučovaného tématu. Stane se tak sice až v září, ale už dnes se účastníci studia na společné setkání těší.

Oldřich Suchoradský