Při online komunikaci je náročnější udržovat oční kontakt s publikem a gestikulace řečníka je značně omezená. Některé účastníky také občas může zradit nespolehlivé internetové připojení. Příjemným zpestřením naopak byla přítomnost Toastmasterů z jiných klubů.

Z pohodlí svého domova se mohli pravidelných schůzek účastnit hosté z Pardubic, Bratislavy, Wroclawi, Frankfurtu i daleké Malajsie. Členové hradeckého klubu díky tomu poznali řadu zajímavých lidí a osvojili si nové dovednosti, které mají v dnešním světě stále častějších online porad velmi praktické využití.

Od 2. července se hradečtí Toastmastři budou opět scházet osobně. Letní schůzky se za příznivého počasí uskuteční venku v areálu univerzitního kampusu. Setkání probíhají v angličtině a jsou přístupná každému, kdo se chce zdokonalit v prezentačních dovednostech a schopnostech vést a motivovat druhé.

Vojtěch Homolka