Dobřenice jsou místem s významnou historií, a to díky zrenovovanému zámku a malebnému okolí. Okolí obce nabízí bohaté vyžití pro milovníky přírody, koní, cyklisty, golfisty i pěší turisty.

Historie zámku
Barokní zámek byl postavený Ferdinandem Rudolfem Dobřenským z Dobřenic kolem roku 1693. V roce 1863 však byla budova zbourána a v letech 1865 až 1868 postavil Weinrich na pozůstatcích zámek nový.

Roku 1993 bylo celé panství v rámci restituce vráceno dceři Karla Loevensteina – Karle Katschnerové, která po sňatku s Milanem Katschnerem emigrovala v roce 1948 do Brazílie, odkud se do Čech vrátila v roce 1993 a začala navrácený majetek ve věku 70 let spravovat. Prvním krokem k záchraně statku byla oprava střech na všech budovách, aby se zabránilo další devastaci. Kravíny byly přestavěny na stáje, opravena byla také původní krytá jízdárna a zavedeno venkovní pískové kolbiště. Dalším krokem bylo přivést zpět do areálu koně a navrátit mu prostřednictvím jezdecké školy uznávané postavení v oblasti jezdectví. Poté započala postupná rekonstrukce ostatních četných budov.

Současnost zámku
Zámek se nachází po kompletní rekonstrukci. K areálu náleží budovy bývalého velkostatku, stáje, krytá i venkovní jízdárna a barokní kostel sv. Klimenta. Patřičná péče je věnována také anglickému parku, kde můžeme najít mnoho cenných velmi starých stromů, od nichž vedou krásné výhledy na zámek i přilehlé rybníky.

Ivo Jež, Hradecko