„Veřejné knihovny považujeme za bezpečný přístav vědění, porozumění a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, často nápaditě podporují dobré sousedské vztahy v obci a zapojují místní do veřejného dění,“ uvedla Tereza Lišková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou ocenění Bibliotheca inspirans organizuje.

„Hradecká knihovna je inspirativní právě v tom, že v obdivuhodné škále citlivosti myslí na lidi s nejrozmanitějšími potřebami. Kéž by si i další instituce braly od knihoven, jako je ta hradecká, příklad,“ dodala Lišková.

Lekotéka, zvuková knihovna, programy pro děti ze speciálních škol, pohádkoterapie, praktická pomoc sociálně znevýhodněným lidem nebo pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny. V královéhradecké knihovně jsou otevřeni všem návštěvníkům bez rozdílu a neustále hledají cesty, jak být prospěšní nejen většinové společnosti, ale i těm zranitelnějším. I když její ředitelka Barbora Čižinská skromně namítá, že rovný přístup je standardem ve všech knihovnách, služby a aktivity královéhradecké knihovny jsou v mnoha ohledech unikátní.

Sobotní program bude stát za to.
Tuto sobotu Zažijte Hradec jinak – a rovnou na pěti místech zároveň

„Chtěli jsme nabídnout rodinám s dětmi se specifickými potřebami nebo handicapem možnost půjčit si didaktickou hračku nebo pomůcku. Rodiče, ale také školky nebo školy, si tak mohou vyzkoušet, jestli je daná hračka pro dítě vhodná, jestli ho zaujme. A pochopitelně mohou hračky a pomůcky střídat, aby se dítě mohlo posouvat v dovednostech a neomrzelo ho to,“ popisuje Barbora Čižinská důvod, proč se v knihovně rozhodli zavést lekotéku. Pro nevidomé a slabozraké zase slouží zvuková knihovna.

Když vypukla válka na Ukrajině, knihovna pružně zareagovala a vymyslela projekt Otevřená společnost a Ukrajina. „Kolegyně Petra Landsmannová a Barbora Herčíková pomáhaly všemi možnými způsoby: ukrajinské maminky tu mohly navštěvovat kurzy češtiny a pro jejich děti bylo zajištěné hlídání a také řada integračních aktivit. Rozšířili jsme fond cizojazyčné literatury, na zkrácený úvazek jsme zaměstnali studentku z Ukrajiny, která nám pomáhala s překlady a tlumočením. Projekt pokračuje i v letošním roce,“ dodává Barbora Čižinská.

Porotu Biblitheca inspirans zaujala i zdejší 3D dílna. „Máme tu tři tiskárny a dva počítače s volně dostupným softwarem pro modelování. A samozřejmě zkušeného lektora, který zájemcům technologii vysvětlí a pomůže jim vymodelovat vlastní výrobek. Chceme sloužit těm, kteří nemají možnost nebo prostředky si tuto technologii osahat jinde,“ vysvětluje Barbora Čižinská.

Městská knihovna Hradce Králové ve Wonkově ulici vznikla přestavbou bývalé továrny. Slavnostně se otevřela 20. března 2013.
OBRAZEM: Knihovna slaví 10 let. Podívejte se, jak bývalá továrna vypadala dříve

Rozsah aktivit knihovny je ještě mnohem širší. „Málokterá knihovna pokrývá takto široké spektrum potřeb různých cílových skupin. Knihovna v Hradci Králové naplňuje svou komunitní roli opravdu v mnoha směrech a může být velkou inspirací pro ostatní,“ konstatuje jedna z porotkyň ocenění Bibliotheca inspirans Andrea Studihradová z České spořitelny.

Královéhradecké knihovně složil poklonu i vedoucí odboru kultury Magistrátu města Hradce Králové Aleš Mokren: „Jsme pyšní, že naše knihovna je inovativní, jde s dobou a je opravdu pro všechny! Paní ředitelce a jejímu týmu se daří v ústřední budově i pobočkách po celém městě vytvářet malá kulturně kreativní centra pro širokou komunitu. Můžete si v nich nejen číst a půjčovat si knihy, ale i besedovat,

tvořit, hrát si, kochat se uměním, naslouchat slovům i hudbě, aktivně se zapojovat, někdy i nocovat… A třeba právě i 3D modelovat. A je jedno, kolik vám je let, nebo jestli je váš svět trochu jiný než těch ostatních.“

O Bibliotheca inspirans
Bibliotheca inspirans 2023 je ocenění pro knihovny, které dokázaly skvěle pojmout svou komunitní roli v obci. Získalo jej 11 knihoven: Knihovna J. M. Hovorky, Statenice; Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz; Knihovna Třinec; Knihovna U Mokřinky, obec Mokré; Knihovna Ústeckého kraje, Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Městská knihovna Beroun; Knihovna města Hradce Králové; Městská knihovna Litvínov; Městská knihovna Mikulov; Místní knihovna Velké Karlovice. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc korun, které využijí pro další rozvoj svých aktivit.
Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. V roce 2024 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří zaměří na péči o pohodu a rozvoj zaměstnanců knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.
O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2023 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).