Za tři roky její existence bylo předneseno šest témat, které vybrali z nabídky sami její studenti. Jednalo se např. o Astronomii, Cestování, Genealogii, České dějiny, Barokní architekturu v Čechách. Výuka posledního tématu Leonardo da Vinci už zahájena nebyla a jeho obnovení se několikrát odložilo.

Průběh studia zajišťují knihovnice Městské knihovny v Hradci Králové Zlata Houšková a Linda Krejčí. S erudicí organizují pravidelná setkání studentů-seniorů, zabezpečují přenos virtuálních přednášek, kontrolních testů a k nim vedených diskusí. Setkávání frekventantů se stalo příjemnou povinností v kolektivu stejně zapálených aktivních seniorů.

Samozřejmě, že nám teď osobní kontakt chybí, a tak nám naše patronky posílají alespoň emaily, jako právě k proběhlým Velikonocům. Udržují nás v naději, že přijde čas, kdy se zase společně v knihovně setkáme, abychom ve studiu mohli dále pokračovat.

Olda Suchoradský