Hradec Králové navštívilo 66 krajanů z 31 zemí, které na Pivovarském náměstí přivítal hejtman kraje Jiří Štěpán. Krajánky seznámil s historií a současností Královéhradeckého kraje, provedl je budovou krajského úřadu a nastínil jim práci vedení kraje. Poté krajané navštívili Bílou věž a prohlédli si historické centrum města. Mezi studenty intenzivního kurzu českého jazyka byli zástupci Srbska, Ukrajiny, ale i takových zemí jako je Monako, Kuba, Jihoafrická republika, Kolumbie či Čína.

„Výuka češtiny probíhala 28 let v Dobrušce, kde Univerzita Karlova měla své středisko jazykové a odborné přípravy. 29. ročník začal novou etapu kurzů, a to v Poděbradech. Vazba na Královéhradecký kraj ale zůstává dále. Letos jsme kromě Hradce Králové navštívili tavbu skla v Deštném v Orlických horách, Velkou Deštnou, zámek a tradiční pouť Porcinkuli v Opočně.

Kurz je určen pro české krajany žijící v zahraničí a jejich rodinné příslušníky, kteří se chtějí zdokonalit nebo naučit jazyk svých předků, seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky,“ říká ředitelka kurzu Vlaďka Koreňová.

Každý rok projde kurzem 60 krajanů, kteří získávají finanční podporu od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Do kurzu se však pravidelně hlásí i zájemci, kteří si náklady na studium a pobyt hradí z vlastních prostředků. Kromě studia českého jazyka a gramatiky se krajané učí české písničky, reálie České republiky a seznamují se s českou kulturou. Naši zemi poznávají prostřednictvím výletů do zajímavých měst a přírody.

V roce 2020 se bude konat jubilejní ročník 30.

„Kurzy rozšiřují povědomí krajanů o českém jazyce a kultuře, ale zároveň tito krajané jsou určitými vyslanci české země a šíří naše dobré jméno ve své zemi. Jsem rád, že o náš kraj mají krajánci stále zájem, protože máme co se týče přírodních krás, historických památek a tradičních kulturních hodnot co nabídnout,“ dodává hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.