„Již v loňském roku jsme se s kolegy pustili do obnovy stálé expozice, kterou jsme rozdělili do tříletého období,“ říká na úvod muzejní etnoložka Martina Rejzlová a vzápětí dodává: „V první etapě prací jsme využili nečekané jarní přestávky nastalé v minulém roce vlivem pandemie nemoci způsobené virem covid-19, během které jsme pracovali na obnově expozice současné moderní krajky v přízemí budovy muzea.“  Zde mohou návštěvníci nově zhlédnout i díla oceněna zlatou paličkou na Bienále české krajky ve Vamberku, ale i krajky od současných výtvarnic a krajkářek, jež se v posledních letech podařilo získat do sbírek muzea.

Loni prošla obnovou již i část expozice v prvním patře, a to ta věnující se krajkám z období Expo Brusel 1958. Dozvědět se je tak možné mnoho nových informací o Emílii Paličkové a jejích žačkách, které se na vzniku fenoménu moderní české krajky významnou měrou podílely.

„Nezapomněli jsme však ani na dávnější historii a nově se v expozici věnujeme také velké podporovatelce krajkářského řemesla, císařovně Marii Terezii a zakladatelce vambereckého krajkářství, hraběnce Magdaleně Grambové,“ doplňuje etnoložka Rejzlová.

A jaká část prochází obnovou letos? „Tento rok pokračujeme v úpravách v prvním patře expozice. Nově vznikl například biedermeierovský pokojíček s ukázkou krajek v měšťanském prostředí. Rozšířili jsme také ukázku vláčkových krajek, které se paličkovaly v lidovém prostředí a byly chloubou vambereckých krajkářek. Ukázkou z tohoto prostředí je světnička krajkářky s pracovními pomůckami k výrobě paličkované krajky,“ pokračuje Martina Rejzlová. Aby byly pokojíček i světnička co nejvíce dobové, využito bylo sbírkových předmětů z depozitářů rychnovského muzea.

A co představují další nově nainstalované vitríny? „Znovu naistalována je vitrína věnující se faktorům, které v minulosti zadávali práci domácím pracovnicím a dodávali jim vzory a materiál. Nechybí však ani prostor věnovaný zakladatelce moderní paličkované krajky Marii Sedláčkové – Serbouskové pocházející z nedaleké Javornice,“ říká Martina Rejzlová.

Poslední část obnovená v letošním roce je věnovaná krajkám z období vzniku Vamberecké krajky Vamberk, družstva, založeného v roce 1946. Obnovou však neprošly pouze vystavené sbírkové předměty. Část expozice je doplněna o nové textové panely k daným exponátům, díky nimž si návštěvník může rozšířit znalosti o tomto krásném řemesle.

V druhém patře muzea si pro letošní léto připravili muzejníci také menší krátkodobou výstavu věnovanou osobě a tvorbě Evy Fialové. Ta spolupracovala s výše uvedeným Družstvem vamberecká krajka a její díla jsou zastoupená nejen ve sbírkách Muzea krajky Vamberk. „Eva Fialová se věnovala hlavně oděvní krajce a oděvním doplňkům. Zabývala se také paličkovanou tapisérií. S kolekcemi krajek z družstva VKV uspěla na mnoha domácích i světových výstavách. Velmi úspěšné byly kolekce pro EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967, v roce 1967 získala zlatou medaili na světové výstavě v Paříži,“ doplňuje Rejzlová. Tato významná výtvarnice dokázala také osobitým způsobem navrhnout a rozkreslit své vzory pro krajkářky. Každý její návrh je už sám o sobě uměleckým dílem. Její geometrické pojetí krajky je jedinečné. V roce 2012 se stala Eva Fialová čestnou občankou města Vamberka.

A co dodává Martina Rejzlová závěrem: „Naší hlavní snahou je vytvořit pro návštěvníky prostředí, které je osloví, okouzlí a třeba i vtáhne do historického vývoje paličkované krajky u nás na Vamberecku. Doufám, že se nám toto naše úsilí daří a všechny srdečně do Muzea krajky Vamberk zvu na prohlídku“. 

Tým Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou