Profesionálním hasičům zasvětil Vašek bezmála 30 let svého života. V roce 1992 nastoupil jako hasič na stanici Hradec Králové, postupně se stal velitelem družstva a velitelem čety.

Vašek byl hasičem s velkým nadhledem, odhodláním a především s obrovským srdcem. Dokázal se na věci dívat s humorem, ale zároveň s velkou odpovědností a pro upřímné slovo nechodil nikdy příliš daleko. Pomáhat druhým bylo nejen jeho profesní poslání, ale neváhal podat pomocnou ruku i kdykoliv mimo službu. Dlouholetá praxe a velké zkušenosti, které získal během práce pro hasičský záchranný sbor a v rámci dobrovolných jednotek, kde byl velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Malšova Lhota, z něj činily nejen skvělého hasiče a velitele, ale především velkého člověka a kamaráda.

Jako člen jednotky požární ochrany a velitel zasahoval Václav Klíma u nespočtu mimořádných událostí, své velitelské zkušenosti mohl uplatnit při velení několika povodňových odřadů v rámci celé České republiky. V letošním roce například organizoval zapojení dobrovolných jednotek města Hradec Králové při výpomoci s odstraňováním následků ničivých povodní v Olomouckém a Pardubickém kraji.

Nabyté hasičské zkušenosti předával Václav svým kolegům profesionálním i dobrovolným hasičům, pro které často organizoval výcviky a další aktivity. Jeho oblíbenou disciplínou a zároveň specializací byla jedna z nejnáročnějších činností, které hasiči v rámci své působnosti provádí – vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Dlouhá léta byl velitelem reprezentačního družstva HZS Královéhradeckého kraje, které získalo spoustu ocenění, jedním z nejvýznamnějších bylo prvenství na posledním mistrovství HZS ČR.

Za své dlouholeté působení na poli požární ochrany si Václav Klíma zasloužil také několik rezortních i krajských ocenění. Například mu byly uděleny medaile HZS ČR „Za věrnost“ II. a III. stupně. Oceněn byl také za svou činnost, díky níž se zasloužil o rozvoj integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje. Byl nositelem Záslužné medaile Královéhradeckého kraje II. stupně, letos v září převzal z rukou hejtmana medaili I. stupně. V minulosti byl také oceněn v anketě Hasič roku, kdy se probojoval mezi tři nejúspěšnější příslušníky v kategorii „Velitel roku“.

Vašku, kamaráde a veliteli, budeš nám chybět.

Čest Tvé památce!