Základní škola má ambici stát se vzdělávacím a kulturním bodem Kuklen a Plačic, komise místní samosprávy si přeje rozhýbávat společenský život své hradecké části. Výsledkem našeho společného snažení byla obnovená tradice jarních plesů v tělocvičně TJ Montas (2019) a o dva roky později jsme spojili své síly při pořádání první kuklenské garden party.

V sobotu 18. září se na školní zahradě sešlo asi 120 kuklenských a plačických občanů. Do rytmu jim hrála kapela Galileo band, z okna družiny se linula vůně kotlet a klobás. Vrcholem večera bylo odhalení 10 naučných tabulí v budově školy. Hlavně senioři se těšili, až se začtou do textů mapujících historii kuklenských škol a obce od roku 1776 do současnosti.

Pozornému čtenáři nemohlo uniknout, že je nač navazovat. Bohatá spolková činnost, odkaz pěveckého sboru Vlastimil, divadelního souboru Tyl, které zakládal kuklenský učitel Václav Kalenda, jsou jen zlomkem tradic, na něž může škola i KMS navazovat.

Jsme rádi, že sounáležitost sousedů se projevila i při zastavení u „krabice“ na dobrovolné vstupné. Z každé vhozené koruny odešla polovina na účet Oblastní charity Hradec Králové (255515348/0300, vs: 100921), která podporuje kuklenskou rodinu Rohlenových, jimž požár zničil hospodářské budovy a většinu jejich domu.

Na závěr chceme věřit, že covid doba se stane minulostí a škola ruku v ruce s KMS bude na jaře zvát na 2. ročník plesu, 25. června 2022 na 2. ročník mineralogické burzy a v září 2022 na 2. ročník garden party.

Martin Hušek, ředitel školy