Není pravdou, že jsem ze své zlovůle či trucu odmítla dotaci. Vypracovala jsem úspornou variantu festivalu, která zohledňovala sníženou dotaci. Město ji smetlo ze stolu během tří dnů z důvodu nedostatečného množství koncertů. Vedení trvalo na uspořádání původní žádosti v celkovém rozpočtu 850 tisíc, což obnáší obrovské finanční riziko. V žádosti jsem jej jasně vyčíslila. Pokud by zapršelo, čelila bych prodělku 200 tisíc. V roce 2020 by se díky škrtům riziko zvýšilo o dalších 40 tisíc. Jen blázen by se pustil do produkce, která je z poloviny závislá na tržbě z návštěvnosti a je takto významně ovlivněná počasím. Na základě racionálního rozhodnutí jsem byla nucena z připravované smlouvy odstoupit. Magistrát mohl učinit jakýkoliv vstřícný krok, aby festival proběhl v pozměněném režimu, stejně jako tuto dohodu učinil s leteckou přehlídkou CIAF. Není tedy pravda, jak tvrdí primátor, že město nemůže svoje rozhodnutí změnit. Opravdu mě mrzí, že současné vedení města nebylo přístupné jakémukoli kompromisu. Argumentuje úsporami a tlačí nás do finančních rizik. Moje kritika nekompetentních lidí na postech kultury je zcela oprávněná, buď rozpočet nečtou, nebo jim je lhostejný. Mám velmi nepříjemné pocity z veřejného osočování a překrucování informací v médiích. Nicméně festival uspořádám ve stejně úsporné finanční variantě, jakou jsem představila městu.

Martina Součková - organizátorka festivalu Na jednom břehu