Dne 16. listopadu se děti již těšily na závěrečné vyhodnocení čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, pod záštitou MŠMT a v gesci Nadačního fondu Lepší život. Při vstupu do MŠ všechny uvítala cedulka o aktivitě.

Ředitelka MŠ Mgr. Eva Kotková zahájila slavnostní okamžik a protagonista aktivity Ing. Josef Vavřík z Nadačního fondu Lepší život si s dětmi nejdříve zazpíval písničku Kniha je náš dobrý kamarád a poté dětem vyprávěl příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život.

Takhle se zpívalo v Hradci Králové na Velkém náměstí.
VIDEO, FOTO: Celé Česko zpívalo koledy. V Hradci Králové si zapěly stovky lidí

Děti uviděly největší knihu a nejmenší knihu. Nakonec se dozvěděly, že každá kniha, která v sobě nese nějaké poučení, je kouzelná a když se budou řídit podle tohoto poučení, tak se změní i jejich život.

Aby pak děti obdržely svou první kouzelnou knihu z nakladatelství Advent-Orion s názvem Ariščina dobrodružství, kterou pro děti prostřednictvím Nadačního fondu Lepší život zakoupila stavebně-dopravní firma Abaktrans z Nehvizd u Prahy, musely si pro ni přijít, pozdravit, podat ruku, podívat se do očí a představit se. Některé děti se styděly, a tak použily své kamarády a vzaly se za ruku, jako to bylo v příběhu.

Slavomír Částka
Pomoc rodině zesnulého trenéra žáků. Stěžerský fotbal uspořádal finanční sbírku

Radost z dětských očích je vždy velmi příjemná, a tak jsme se nakonec všichni vyfotili, aby nám zůstala společná památka. Děti, které knihu nedostaly, protože se jejich rodiče odmítly zúčastnit, byly smutné a tak celý tým MŠ věří, že až se zase příště bude připravovat tato aktivita, tak zájem rodičů bude mnohem a mnohem větší.

Ing. Josef Vavřík
ředitel nadačního fondu Lepší život