Studenti absolvují stáže v malých skupinách, aby si mohli prakticky vyzkoušet na fantomech, simulátorech a dalších výukových pomůckách jednotlivé činnosti. Na pracovištích se jim věnují jak odborníci a zkušení lektoři, tak i medici, kteří jim dělají po celou dobu průvodce.

První den, ve čtvrtek 24. srpna, studenty na slavnostním zahájení přivítal ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman, děkan Lékařské fakulty Hradec Králové Jiří Manďák a přednosta Plicní kliniky Vladimír Koblížek, který stál u zrodu Medikempu. Se studenty hovořili o přednostech medicíny i o náročnosti povolání lékaře, apelovali na ně, aby rozhodnutí studovat medicínu bylo jejich vlastní, a ujistili se, že je to skutečně to, co v životě chtějí dělat. Zároveň je vyzvali, aby se ptali na všechno, co je zajímá, a využili možnosti navštívit pracoviště naplno.

Jak následně vyplynulo z diskuze, většina středoškolských studentů se přijela ujistit, zda je studium medicíny pro ně to pravé, ale někteří se přijeli podívat cíleně na hradeckou fakultu, aby zjistili, jak zde probíhá studium i studentský život. Studenti ve svých očekáváních často zmiňovali zájem o patologii, urgentní medicínu a soudní lékařství.

Studenti už mají za sebou čtvrteční stáže na stomatologii ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, lékařské biologii a lékařské biochemii v budově kampusu a také na anatomii a v Simulačním centru v Šimkově ulici. Po celý pátek pokračují ve stážích v budově v Šimkově ulici a na kampusu. Navečer je pak čeká výlet do hradeckých lesů, a to pěšky, na bruslích i na kolech.

V sobotu studenti zamíří na sdílená pracoviště Lékařské fakulty Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kromě stálic programu, jako je Klinika ORL, Porodnická a gynekologická klinika, Ústav soudního lékařství, Urologická klinika a Radiologická klinika, nově studenti navštíví i Kliniku urgentní medicíny a II. interní gastroenterologickou kliniku. Sobotní večer stráví poznáváním města formou stopovací hry.

Na závěr, v neděli 27. srpna, pak čeká kempaře série přednášek a diskuzí s vyučujícími Lékařské fakulty Hradec Králové, které se zaměří především na přijímací řízení ke studiu medicíny a na to, jak se na něj co nejlépe připravit.

Medikem nanečisto. V Hradci začal 5. ročník Medikempu pro středoškoláky