Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje přivítala na sportovištích 16 týmů z České republiky a tři týmy ze zahraničí - Jednota dochodcov Slovenska - Bardejov a Bratislava a jeden tým seniorů z Polska - Opole, které se utkaly ve víceboji složeném z deseti soutěžních disciplín.

I když se těsně po slavnostním zahájení her obloha zatáhla a začalo vydatně pršet, sportovci se přesunuli do sportovní haly, kde skvěle připravený program pokračoval.

Seniorskému týmu Královéhradeckého kraje se letos dařilo a družstvo obsadilo 3. místo ve víceboji a 1. místo ve florbale. Ale vítězi byli nakonec všichni účastníci, kteří se po roce opět sešli, úspěšně s elánem bojovali na sportovištích a získali nové přátele.

Bohdana Hudská
Senioři Hradec Králové z.s.

Mezinárodní sportovní hry seniorů