V 15 hodin zahájila toto setkání starostka obce a uvítala všechny přítomné. K tanci i poslechu hrála hudba Labyrint z Hradce Králové. Při produkci této hudební skupiny využili přítomní senioři chvíle k tomu, aby si navzájem trochu popovídali. I když jsme menší vesnice, tak se někteří spoluobčané potkají jen zřídka.

Občerstvení po celou dobu zajišťovaly členky zastupitelstva Obecního úřadu Kratonohy a Kulturního výboru obce. Zároveň se starostkou Markétou Vinšovou využily tohoto setkání a se svými spoluobčany si u stolů společně popovídali.

Pamětní desku herci Františku Řehákovi odhalili v jeho rodném Novém Bydžově.
Pan Lorenc by oslavil sto let. Známého herce si připomněl jeho rodný Nový Bydžov

Při poslechu známých písniček si většina přítomných zazpívala a někteří i zatancovali. Každý z více než padesáti účastníků si při odchodu domů odnesl připravený balíček s pozorností jako dáreček. Za toto příjemné a krásné odpoledne musíme Obecnímu úřadu Kratonohy poděkovat.

Obecní úřad spolupracuje po celý rok se všemi místními organizacemi, školou i školkou. Již v sobotu 14. října bude uskutečněna pro děti, mládež i dospělé na místním sportovním hřišti Drakiáda s dýňováním. Připravuje se zájezd do Nového Bydžova na divadelní představení Rukojmí bez rizika, pěší procházka zvaná Podzimní stezka, Přivítání adventu a koncert v kostele. A takto by se dalo pokračovat dále…

Občan z Kratonoh Václav Košťál