Úkolem starších žáků „Mandysky“ bylo představit to nezajímavější z některé ze zemí, kterou si vybrali. Vznikly tak obrazové mapy či interaktivní prezentace přístupné prostřednictvím QR kódů, které děti představily živě prostřednictvím svých vystoupení spolužákům. Škola tak virtuálně navštívila během jednoho dne devět zemí ze všech světadílů. Projektový den rozšířil a zpestřil výuku zeměpisu, ale současně upevnil či zdokonalil komunikační dovednosti žáků, jejich digitální zručnost či děti naučil, jak pracovat se zdroji a jejich ověřováním nebo spolupracovat. „Je skutečně obdivuhodné, co dokázaly některé děti za pár hodin zjistit, zpracovat, vytvořit a pak velice působivě přiblížit ostatním. Třeba v rámci prezentace země vycházejícího slunce se děti naučily představit v japonštině. Pro přiblížení informací o Švédsku vznikl poutavý téměř profesionálně zpracovaný obrazový dokument,“ uvedla zástupkyně ředitele ZŠ Mandysova Michaela Hejcmanová.

Výstupy projektového dne budou sloužit ve škole i do budoucna. „Obrazové, fyzicky vytvořené mapy o jednotlivých zemích jsou umístěny v jednom z pavilonů školy a budeme je používat v rámci běžných hodin výuky zeměpisu stejně jako jejich interaktivní verze,“ uvedla vyučující zeměpisu školy Milena Strnadová, která oba projektové dny naplánovala a řídila.

Jindřich Skořepa