V Hradci Králové existuje již od r. 1973 dětský sbor Jitro, v jehož čele je od r. 1977 umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, pod jehož vedením se sbor rozrostl do sedmi oddělení a zpívá zde asi 350 dětí od 4 do 19 let. Sbor se rychle vypracoval na světovou úroveň. Od r. 1990 uskutečnil 15 turné po USA, 8 v Japonsku a v řadě dalších zemích. Významná ocenění získal na soutěžích ve Wallesu, Francii, Itálii, Belgii, na Slovensku, v Austrálii, Číně a samozřejmě i v tuzemsku. Nezapomínají však ani na posluchače v domovském Hradci Králové.

Na 1. listopad připravili sbormistři a děti sborový svátek pro rodiče a přátele Královéhradeckého dětského sboru Jitro a jeho přípravných oddělení v podobě podzimního koncertu nejen hlavního sboru Jitra a Jitříčka, ale posluchače potěšili i zpěváci z přípravných sborů Světlušky, Skřivánek A, B a Vlčí máky. Koncert se tentokrát konal ve zcela zaplněném sále hradecké Filharmonie.

Hračky z Muzea hraček Stuchlíkovi.
RETRO: Připomeňte si hračky z mládí. Představujeme hračky minulého století

I sbor nyní procházel těžkým covidovým obdobím, takže nebylo možno realizovat koncert v obvyklém uspořádání, kdy v závěru zpívají všechna oddělení společně. Jednotlivá vystoupení byla provedena tak, aby se oddělení vzájemně nepotkávala.

Po covidové pauze sbormistři děti namotivovali tak, aby rychle dohnaly zameškané a byly schopné dokonce opět výborně reprezentovat naše město a Českou republiku v zahraničí. V letních prázdninách podnikl sbor další turné po Francii a v čase uvolnění absolvoval i obvyklé soustředění v Budislavi u Litomyšle.

Děti z prvých tříd, Světlušky, za vedení K. Skopalové, zazpívaly výběr z Podzimních lidových písní a vtipnou skladbu E. Hradeckého. Skřivánek A a B za vedení L. Mekini zapěl řadu dětských písní M. Rakové, L. Holce, A. Tučapského, M. Raichla a J. Herdena. Vlčí máky dirigované L. Gregorovič Fárovou zazpívaly velmi soustředěně skladby E. Hradeckého, V. Říhy a M. Raichla. Posluchače velmi zaujala neobvyklá Hurníkova úprava známé písně Náchodský zámeček.

Některé děti mají obdivuhodnou vytrvalost, docházejí do sboru mnoho let od přípravných oddělení až po absolventské Jitro, některá děvčata zpívají i v maturitním ročníku, kdy se připravují i na vstup na vysoké školy. Letos takových bylo sedm a prof. J. Skopal jim poděkoval veřejně před nastoupeným sborem a předal pamětní dárky. Je pravdou, že sborové návyky v pečlivosti, vytrvalosti a dalších vlastnostech se jim hodí do dalšího soukromého i pracovního života.

Historická proměna Hradce Králové.
/FOTO/ Z archivu krajského města: Historická proměna Hradce Králové

Vyvrcholením byl zpěv Jitra a Jitříčka dirigovaného profesorem Skopalem, kdy sbor velmi kultivovaně zapěl skladby P. Fialy Pohádka o brněnském drakovi a Raichlovu úpravu písně Tancuj, tancuj a Kočár v oblacích. Výkon Jitra vygradoval ve velmi obtížné osmihlasé skladbě Jiráskova Gloria v české premiéře, kterou sbor připravuje ve světové premiéře na koncert v New Yorku pro jarní turné v USA.

Sborový zpěv spojuje lidi mnoha generací. Bylo to patrné i z toho, že společně s dětmi na jevišti zpívaly i mnohé maminky a babičky v sále skladby, které pamatují z předchozích let. Mnozí posluchači tak vnímali stereoefekt společného zpěvu dětí na jevišti a jejich rodičů v sále. Dětský zpěv doprovázeli hrou na klavír M. Chrobák a J. Kudrna, ten navíc v kostýmu krokodýla umocňoval poslech Fialovy skladby Pohádka o brněnském krokodýlovi.

Přejme si společně, aby covidové období ustoupilo, aby mohli zpěvačky a zpěváci naše umění opět reprezentovat v tuzemsku i zahraničí.

manželé Brandejsovi