Z letošního ročníku vzešli tito vítězové: Magdaléna Stratílková, Rudolf Pastuszek, Anna Zeidlerová, Pavel Stejskal, Anna Kolinská, Anna Markéta Sobotková, Kateřina Pácalová, Lucie Hynková, Mariana Křížová.

Sbor Jitro při jarním koncertu ve Filharmonii Hradec Králové.
OBRAZEM: Královéhradecký dětský sbor Jitro vystupuje s jarními koncerty

Všem výhercům srdečně blahopřejeme!

Za Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost Daniel Kučera