Cvičení probíhá v příjemném, pro děti přirozeném prostředí a v pohodlném oblečení. V průběhu cvičení je důležitý dostatečný příjem tekutin, převážně čisté vody. Volí se především cvičení pro přátelské naladění, odbourání stresu, harmonický rytmus dne, zvládání obtížné situace, cviky na posílení imunity a sebedůvěry, cvičení pro snadnější učení, rozvoj pozornosti, na posílení koncentrace, ale i cvičení na rozvoj pohyblivosti a rovnováhy, na posílení sluchu, zraku a koordinace oko – ruka. Při pravidelném zařazování cvičení se děti stávají komunikativnějšími, déle se soustředí, jsou trpělivější, lépe naslouchají učitelkám i sobě navzájem, posilují si sebedůvěru a v současné době i tak potřebnou imunitu.

Lerngymnastika (ve světě známá jako Brain Gym) je ucelený program pohybových cvičení, jejichž hlavním cílem je pozitivně ovlivňovat činnost nervového systému, především mozku. Jde o jednoduchá pohybová cvičení, která specifickým způsobem zapojují do činnosti zároveň tělo i mysl, zlepšují pozornost, paměť, soustředění, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, odbourávají stres a únavu, pomáhají relaxaci a stabilizaci zdraví. Základní myšlenkou je pomocí cvičení „vyvážit“ pravou a levou mozkovou hemisféru tak, aby obě strany lépe spolupracovaly za účelem integrace myšlení a emocí, ale i zrakových, sluchových a motorických schopností.

Vyběhneme proti násilí v Hradci Králové.
Charitativní běh v krajském městě podpořila také mistryně světa Lada Vondrová

Princip cvičení je postaven na jednoduchém provedení bez speciálního vybavení s cílem zvýšit průtok krve do mozku. Program zaměřený na děti spočívá v opakování jednoduchých pohybů, jako je chůze, zívání, kreslení symbolů (osmičky, písmena, základní obrázky), pomalé pití vody a vnímání jejího průchodu tělem, střídání pravidelného a nepravidelného dýchání, vnímání změn rytmu dechu, dýchání „do břicha“ či verbální a neverbální aktivity spojené v jednu činnost (mluvení v kombinaci s některým z uvedených cviků, s malováním, psaním apod.).

Odborné webové stránky k jednotlivým cvikům a jejich působení na lidský organismus vytvořila v době pandemie paní učitelka Milena Svobodová s předškolními dětmi. Děti tak měly možnost se aktivně pohybovat i v době lockdownu a ve cvičení pokračují dosud. 

Odkaz na vytvořený web: https://lerngymnastika.webnode.cz/

Lubomír Douděra