Mobilita byla poslední aktivitou tříletého projektu Heritage around us, financovaného z programu Evropské Unie Erasmus, jíž se účastnilo celkem 5 škol: SP 9 Dzierzoniow, Základní škola Teruel, ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Hradec Králové, MŠ Shumen a ZŠ Lanškroun na nám. A. Jiráska 139.

Projekt představuje seznámení se s architekturou, výtvarným a hudebním uměním, lidovými zvyky a tradicemi, kulinářskými zvyklostmi a přírodními krásami čtyř evropských států – České republiky, Bulharska, Polska a Španělska.

Propojení inovativních výchovně vzdělávacích metod umožnilo na základě projektu Kulturní dědictví okolo nás vytvořit synergii při objevování nejhodnotnějších znaků daných kultur a zároveň vyzdvihnout klíčové hodnoty globalizovaného světa - toleranci, respekt a smíření.

Hradečtí senioři zdárně dojeli do cíle lesní cyklostezky.
OBRAZEM: Hradečtí senioři zdárně dojeli do cíle lesní cyklostezky

Sdílení výukových strategií a dokonce i venkovních aktivit formou ICT, rozvíjení klíčových dovedností u žáků, motivace dětí k rozvíjení jazykových znalostí a dovedností v praxi, oživování kulturního povědomí, vlasteneckého cítění a národní hrdosti a zároveň úcty k ostatním kulturám- to byly základní cíle tohoto projektu, jenž byl završen výjezdem podpůrných školních skupin daných zemí na mobilitu do Bulharska.

Stěžejní aktivity čekaly žáky druhého stupně ve městě jménem Shumen, kde sídlí partnerská mateřská škola Bratří Grimmů. Účastníci měli tu čest oslavit s dětmi 20 let založení jejich školy. Nejprve zpívali učitelé, potom tančily děti a nakonec si všichni poslechli populární duo Doni a Nety. Společně s předškoláky se čeští a polští studenti a učitelé přemístili do komplexu skalních útvarů Madara, považovaných za kolébku prastaré civilizace, místa zapsaného na seznamu UNESCO. Zde se všichni společně učili bulharské folklórní písně a tance a užívali si rozmanité výtvarné workshopy zaměřené na lidové umění. 

Dana Morávková