Byl připraven pestrý program. Prezentovaly se různé organizace, sociální služby, charita i Seniorpasy a Rodinné pasy, Policie, Besip atd. Také některé spolky seniorské předvedly svou činnost a ukázaly seniorům, že lze být i ve vyšším věku plně zapojeni do kulturního a sportovního života, věnovat se svým koníčkům a scházet se s vrstevníky a žít společenský život. 

Senioři z Opočenska byli osloveni, aby prezentovali svůj spolek i Opočno a okolní obce. Dosud na této akci nikdo z obce ani okolí nevystupoval. Připravili si ukázky ze své činnosti, fotografie z výletů, exkurzí, besed a i tvořivých dílen, které pořádají pro členy. Dohodli se tedy i se svými členy, kteří jsou zároveň členy Klubu přátel paličkované krajky, aby i oni si připravili prezentaci a ukázky. A tak oba spolky přivezly s sebou do Hradce Králové své kroniky, výrobky a i ovoce, aby přímo na místě ukázaly, jak je umí ozdobit vyřezáváním. A také kroniku výstřižků – z tisku, kde se psalo o spolku. Krajkářky přivezly i herduli, aby ukázaly zájemců, jak se paličkuje a ukázky již upaličkované krajky i kalendáře, které každý rok vydávají. 

Výstavní stůl byl plný naaranžovaných vyřezávaných dekorací z ovoce a zeleniny. Vyřezaný meloun a dýně našly spousty obdivovatelů. Jablíčka zdobená vyřezávanými motivy překvapila svou krásou. A další výrobky, třeba přáníčka zdobená voskovou technikou, či kraslice nebo šperky, se také moc líbily. Panel, kde spolek prezentoval svou činnost fotografiemi, byl často fotografován návštěvníky. Líbila se fota z natáčení filmů s Tomášem Magnuskem, kde i naše seniorky si zahrály drobné role. Stánek spolku byl neustále v obležení diváků. Ti obdivovali práci předvádějících seniorek, jak jim to jde od ruky, jak jsou šikovné. Stánek hodnotili jako jeden z nejhezčích a nejzajímavějších. Děkujeme všem, kdo se na přípravě prezentace a na prezentaci samotné podíleli.

Míla Rohlenová
Senioři z Opočenska, spolek