A jak soutěž dopadla?

Na prvním místě se umístila a do celostátního kola v Olomouci 19. listopadu postupuje Hana Friedbergová z Trutnova. Stříbrnou babičkou se stala Věra Zaňková z obce Hřibiny-Ledská, na třetím místě se umístila Hana Hašková z Doudleb nad Orlicí, na čtvrtém Hana Dušková z Choustníkova Hradiště.

Soutěž ukončila předsedkyně Krajské rady seniorů Královéhradeckého kraje Růžena Ryglová, která spolu s Janou Frölichovou měla největší zásluhu na tom, že se krajské kolo uskutečnilo.

Poděkovat je třeba i partnerům a sponzorům, kterými byli Krajský úřad KHK, MPSV, Knihovna HK, Střední škola obchodu a služeb HK, Veba Broumov, sýry Grand Moravia, Hradecká pekárna, Senioři ČR – Regionální organizace Novopacká, Český rozhlas HK a spolek Senioři Hradec Králové.

Marcel Kraus