Lektoři provedli zájemce nejenom teoretickou částí workshopu, ale především jeho praktickou složkou, a to v oblastech zvuku, světla, videa a také stavby (pódium, elevace, konstrukce). Na konci workshopu uměl každý uchazeč postavit, nazvučit a světelně „rozehrát“ jednoduchou hudební akci či divadelní představení. Lektorského týmu se ujal Jan Voříšek a Jan Duben.

Marta Bergmanová