Infocentrum umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru krajského města poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie, současně nabízí pohled a exkurzi v prostorách historické stoleté plně funkční malé vodní elektrárny.

Od 9. ledna je k dispozici on-line výlet do světa energie s názvem „Virtuálně v elektrárně“, kde se zájemci dozví zajímavosti z jednotlivých typů elektráren, navštíví běžně nedostupná místa a zasoutěží si o ceny. I nadále také fungují on-line exkurze pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Pokud se i vy chcete virtuálně podívat do zákulisí elektráren, navštivte web www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne, kde si stačí vybrat některou z komentovaných virtuálních prohlídek a registrovat se na volný termín.

Možnost virtuálních prohlídek by v určité podobě měla zůstat zachována i po opětovném otevření bran infocenter.

Hučák zářil modře

Malá vodní elektrárna a Infocentrum Hučák se večer v pátek 2. dubna připojily ke Světovému dni porozumění autismu a s ním spojené osvětové kampani „Česko svítí modře“. Budova historické vodní elektrárny se tak nasvítila do modré barvy.

Ivo Jež, Hradec Králové