Hradecké Žižkovy sady byly založeny v letech 1905 až 1907 a vznikly podle plánů Františka Thomayera na místě původního vojenského cvičiště. Od jihu jsou ohraničeny terasami Starého města a na severu třídou Československé armády. Sady mají v centrální části travnatý parter s kruhovou fontánou a podobají se tak  francouzským zahradám.

Na východním konci parku je umístěna bronzová socha významného královéhradeckého činitele Jana Ladislava Pospíšila, který, jak připomíná nápis na podstavci, „osvobodil město z pout hradebních“. Autorem pomníku je Josef Škoda.

Ivo Jež, Hradec Králové