S ohledem na vývoj situace Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. pořádal čištění řek v Přírodním parku Orlice od konce srpna do konce září po menších dobrovolnických skupinách. Vyvrcholení ekologických aktivit bylo uspořádání již 13. ročníku čištění řek v Přírodním parku Orlice ve dnech 3. až 4. října. Dobrovolná, veřejná akce byla slavnostně zahájena v sobotu 3. října v Kostelci nad Orlicí.

Během období byla vyčištěna řeka Divoká Orlice z Doudleb do Hradec Králové-Malšovice. Přes velkou nejistotu v pořádání venkovní hromadných akcí se ekologických aktivit v náhradním období účastnilo přes 255 dobrovolníků od dětí až po vodáky dříve narozené. Z přibližně 56 km čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno na cca 2,5 t civilizačního odpadu. Všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném víkendovém čase zúčastnili této ekologické akce patří velký dík.

Jiří Roušavý