Dříve ráda cestovala, jak se svou rodinou, tak s Českým červeným křížem, jehož byla členkou. I přes svůj vysoký věk a zdravotní omezení se zajímá o aktuální společenské dění doma i v zahraničí, pravidelně se účastní voleb, ráda si popovídá i zazpívá. Pro paní Jarmilu jsme uspořádali společnou oslavu s klienty domova.

Mezi gratulanty nechyběla paní ředitelka Šárka Rutschová a zaměstnanci našeho zařízení. Za Královéhradecký kraj přijela pogratulovat náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová, za obec Humburky pak starosta obce Václav Starý společně s místostarostou Pavlem Čížkem.

Paní Jarmila při oslavě prozradila svůj recept na dlouhověkost: „Já měla celý život ráda sladké a maso.“ Naší drahé paní Jarmile přejeme pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let.

Ivana Břízková – sociální pracovnice, DD Humburky