Pasování se konalo v námořnickém duchu a na děti zde čekalo několik lodních úkolů. Spočítat ryby, vyslat signál na pevninu, vylézt na lodní stěžeň nebo udělat záznam do lodního deníku bylo pro všechny budoucí školáky maličkostí, prokázali tak své dovednosti a znalosti potřebné pro vstup do školy.

Za odměnu byli budoucí prvňáčci pasování samotnou kapitánkou na námořníky a v září se stanou součástí posádky první třídy, která bude své nové vědomosti získávat při plavbě po jednotlivých zemích. Přejeme jim příznivý vítr do plachet a mnoho nezapomenutelných zážitků při výuce i s novými kamarády během plavby školní docházkou!

Lenka Bednářová