Sešlo se tady více jak osmdesát dobrovolníků, jimž byl na konci akce mj. odměnou opečený buřt na ohni. Na rozdíl od jiných akcí se tentokrát nesbírali jen odpadky, ale zájemci mohli pomoci s prořezáváním keřů a náletových dřevin, sečením, hrabáním, vypalováním a dalšími aktivitami spojenými s obnovou této lokality..

Eva Ženíšková