Máte čas a chuť muzeu pomoci? Řada z vás již tak učinila na naše předchozí výzvy a poskytla pro účely sbírek zajímavé předměty.

Nyní hledáme materiály se vztahem k adventnímu a vánočnímu Hradci Králové ve druhé polovině 20. století (především fotografie a také pohlednice). Pomůžou nám zajímavé fotografie z rodinných archivů, na kterých je kromě vašich předků zachyceno naše město. Originály po zhotovení digitálních kopií majitelům vrátíme.

kontakty: Kristýna Staňková k.stankova@muzeumhk.cz nebo Martina Vlčková m.vlckova@muzeumhk.cz

Lucie Peterková, Muzeum východních Čech v Hradci Králové