V našich regionech připravily charity atraktivní program pro všechny generace – dny otevřených dveří, koncerty, výstavy, pěší a cyklistickou pouť, soutěže a hry pro děti i další zajímavé akce. Kampaň každý rok pořádá Charita Česká republika v září a říjnu s cílem „obdarovat“ širokou veřejnost a představit charitní služby. Více o kampani na https://www.charita.cz/o-charite/den-charity/.