Zúčastnit se mohli děti a žáci mateřských a základních škol v Hradci Králové a okolí. Zadané téma mohlo být ztvárněno libovolnou výtvarnou technikou. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci související s omezením fungování škol, bylo možné výtvory kromě osobního doručení zasílat také poštou. Celkem se zúčastnilo více než 60 dětí a žáků.

Starohradské pohádkové peklo.
Tipy na víkend 5. a 6. prosince: Přivítají vás v safari parku, muzeu i v pekle!

Ze všech výtvorů bylo hodnotící komisí po velmi složitém a pečlivém rozhodování vybráno 15 nejlepších, jejichž autoři byli odměněni diplomem a drobnými věcnými cenami. Ocenění vítězové byli z MŠ Kamarád Veverkova, MŠ Lužická, MŠ Kampanova, ZŠ a MŠ Prointepo, ZŠ a MŠ Masarykova, ZŠ Bezručova a ZŠ Plotiště.

Všem zúčastněným dětem, žákům a školám moc děkujeme, že se i v tomto nelehkém období do soutěže zapojili. Věříme, že v příštím roce bude moct být soutěž znovu uskutečněna za podmínek, které opět umožní také výstavu výtvorů a slavnostnější ocenění nejlepších výtvarníků za jejich osobní účasti.

Centrum PROINTEPO Hradec Králové