Pro radu mohou rodiče i děti přijít v otázkách výchovných přístupů, prožívání, projevů emocí a chování, postavení dítěte v kolektivu. Stejně tak je možné se věnovat situacím, kdy se rodiče neshodnou, prožívají partnerskou či rodičovskou krizi.

První dva měsíce ukazují poměrně značný zájem o tento druh podpory a termíny se plní. Poradkyni těší zájem dětí, a to jak těch malých, které překvapí schopností vyjadřovat své pocity a snahou zvládnout emoce a udržet své projevy na uzdě, tak těch větších, které bojují o své místo v kolektivu, v partě, ale i v rodině, kde chtějí být viděné, slyšené a respektované.

Marcel Winter v Domově U Biřičky.
Čtenář: Personál v Domově U Biřičky seniorům pomáhá překonávat i záludné nemoci

Neváhejte poradnu využít, včasný rozhovor o potížích, nejistotách a emocích a vhled nezúčastněného odborníka může přinést své ovoce. Sedmiletý Vítek zjistil hned, která hračka mu pomáhá zvládat nával emocí a odcházel z poradny s jasným plánem, jak své obtíže zkusí překonat.

„Spolufinancováno EU z OP OPZ+“ Projekt: Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000241.

Cítíte se nejistí ohledně výchovy vašeho dítěte, zajímá vás jeho prožívání emocí nebo máte potíže porozumět jeho chování? Možná se setkáváte s obtížemi, jak se vyrovnat se se smutkem, strachem nebo vztekem vašeho dítěte, jste bezradní vůči jeho reakcím… Poradna pro rodiče a děti je tu pro Vás.

Poradna je zdarma, nabízí podporu, abyste se cítili lépe vybaveni pro řešení těchto situací. S ohledem na vzrůstající zájem o poradnu, doporučujeme si termín a čas rezervovat předem, popř. si domluvit individuální setkání.

(Denisa Jenčovská)

Mohlo by vás zajímat: Řez koněm. Hradecká veterina učí anatomii díky virtuálnímu pitevnímu stolu

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth