Jiným byl majetek konfiskován v plném rozsahu, nebo částečně, popř. proměněn v lenní držbu. Fenoménem represivních majetkových transakcí v době po Bílé hoře a ekonomickými souvislostmi s nimi spjatých se v minulosti zabýval prof. Tomáš Václav Bílek. Rodák z Deštné u Soběslavi napsal stěžejní dílo nazvané Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Výsledkem jeho badatelské činnosti byla dvoudílná publikace, jejíž odbornou hodnotu prověřil čas (oba díly byly vydány v letech 1882 a 1883), která posloužila jako základ pro významného českého heraldika Milana Myslivečka. 

 Kniha s názvem Potrestání stavů českých po prohrané bitvě bělohorské obsahuje 408 textových medailonů. V abecedním jmenném pořadí jsou popsány osudy jednotlivých pánů, rytířů a erbovních měšťanů, kteří byli nuceni odpykat svoji účast v protihabsburském odporu.

Milan Mysliveček osobitým stylem doplnil jednotlivé medailony příslušnými erby – jeho badatelská příprava je důkladná a výtvarné provedení je úctyhodné - do knihy nakreslil 402 erbů. Chybějícími výjimkami jsou dva měšťané, kteří nebyli nobilitováni, erby čtyř rodů se autorovi nepodařilo dohledat.

V textu se před čtenářem odvíjejí pohnuté životní osudy účastníků boje proti Habsburkům s několika výjimkami, kdy dotyční obdrželi milost, byl jim vrácen majetek a umožněn návrat do vlasti. Vizuální část knihy tvoří kvalitně tištěné reprodukce dobových uměleckých děl. Nakreslené erby jsou jednotícím prvkem publikace a esteticky působí dojmem malých barevných „diamantů“ sloužících každému zájemci o heraldiku k poznání jejího erbovního bohatství. Kladně lze také hodnotit zařazení vysvětlivek archaických slov (čeština 19. století byla poněkud odlišná).

Autor: Stanislav Vaněk