Sokolská župa Orlická pořádá na počest 160. výročí založení Sokola v neděli 29. května od 15 hodin slavnostní akademii v hale Sokola na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Zvána je i široká veřejnost. Při slavnostním nástupu bude primátor města Alexandr Hrabálek sokolům dekorovat prapor župy pamětní stuhou. Účast přislíbila i starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Akademii zahájí skladba žen nacvičená pro SokolGym 2022 nazvaná Optimistky. Po ní následuje přehlídka sportovních oddílů juda, sportovní gymnastiky, zápasu, exotické capoeiry, taekwonda nebo sportovní přípravky. Představí se i další dvě skladby určené pro SokolGym, jedna pro žactvo s názvem Když nemůžeš, tak přidej a druhá skladba žen Zatanči. Nemůže chybět ani vystoupení věrné gardy s ukázkou z poslední sletové skladby Princezna republika.

Vinné lesní slavnosti v Hradci Králové.
Vinné slavnosti nabídnou program pro celou rodinu. Děti potěší jízda vláčkem

Sokolové slaví v letošním roce i další výročí – 190 let od narození Miroslava Tyrše a 200 let od narození Jindřicha Fügnera, zakladatelů Sokola, dále i 140 let od konání 1. všesokolského sletu. K těmto událostem se sokolové staví s úctou, pokorou a odhodláním do dalších sokolských let.

Česká obec sokolská je nejstarší sportovní organizací v České republice, která k dnešnímu dni sdružuje 160 000 členů v 1 061 tělocvičných jednotách. Podíl mládeže do 18 let je 48 procent. Pohybovým aktivitám bez rozdílu věku se sokolové věnují jak ve sportovní všestrannosti, tak ve výkonnostních sportovních oddílech. V jednotách nezapomínají ani na kulturně společenské aktivity v divadelních, folklorních, pěveckých a tanečních uskupeních.

Nábřeží ožilo jídlem, ale i uměním.
OBRAZEM: Nábřeží ožilo jídlem, ale i uměním. Najdete se v bohaté fotogalerii?

Sokolové jsou hrdí na svou tradici a své členy vychovávají k lásce k rodné zemi i k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.Sokolové jsou hrdí na svou tradici a své členy vychovávají k lásce k rodné zemi i k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

Marika Prockertová, starostka Sokolské župy Orlické