Jak všichni víme, v důsledku pandemie způsobené koronavirem však byla činnost knihoven v letošním roce po vyhlášení nouzového stavu v březnu náhle ukončena a knihovny byly na několik týdnů uzavřeny. Velké množství akcí bylo zrušeno.

I přesto jsme se v naší Obecní knihovně v Předměřicích nad Labem mohli během května a června, kdy se život do knihoven začal vracet, dvakrát radovat.

Poprvé to bylo v souvislosti se soutěží Čtenář/ka roku, která zrušena nebyla, jelikož nominace probíhala již v únoru. Výběr kategorie čtenářů k ocenění byl motivován výročím českého filosofa, spisovatele a pedagoga Jana Ámose Komenského.

V listopadu si připomeneme 350 let od jeho úmrtí, a proto byli letos v soutěži Čtenář/ka roku oceňováni čtenáři z řad pedagogů, kteří nejenže jsou sami pravidelnými návštěvníky knihovny, ale pravidelně navštěvují knihovnu také se svou třídou a aktivně se účastní dalších knihovnických akcí.

Ocenění v místním kole v rámci naší knihovny za aktivní spolupráci s knihovnou a za podporu a rozvíjení čtenářství svých žáků převzaly 4 paní učitelky a 2 vychovatelky ŠD. Ocenění v tomto kole bylo zároveň i nominací do krajského kola soutěže, v němž vítězství putovalo právě do naší školy a knihovny!

1. místo získala a vítězkou soutěže Čtenář/ka roku v kategorii učitel/učitelka v Královéhradeckém regionu se stala paní učitelka Jitka Samková, která postoupila do kola celostátního. Vyhlášení výsledků se uskuteční u příležitosti předávání cen Magnesia Litera.

Zrušena nebyla ani soutěž Knihovna roku, kterou od roku 2003 vyhlašuje Ministerstvo kultury k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích. Naši knihovnu za Královéhradecký kraj nominovala Knihovna města Hradce Králové. Dne 24. června proběhlo krajské kolo této soutěže.

Komisi, která knihovnu navštívila a hodnotila, tvořily vedoucí oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Bohdana Hladíková a krajská komisařka soutěže Vesnice roku a vedoucí Městské knihovny Rtyně v Podkrkonoší Jana Sehnalová.

Přítomni dále byli předsedkyně Regionálního výboru SKIPu za Královéhradecký kraj a hlavní metodička KMHK Bc. Kateřina Hubertová, ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka, starostka obce Stanislava Marková a knihovnice předměřické knihovny Mgr. Jana Kopřivová a Marcela Klimentová. Přítomní nejprve zhlédli prezentaci o historii a činnosti knihovny. Poté si členky komise prohlédly interiér knihovny.

Zajímaly se o knižní fond a o všechny aktivity, které v knihovně připravujeme, prohlédly si fotodokumentaci, literární a výtvarné práce dětí, které vznikají v rámci soutěží a různých projektů.

V závěrečném hodnocení komise ocenila zdařile zrekonstruované prostory knihovny včetně bezbariérového přístupu, dále mimořádnou spolupráci se školou a práci s dětmi, pro které knihovna s využitím propracovaných metodických materiálů pořádá řadu aktivit podporujících vztah k regionu a rozvíjejících čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní, výtvarné cítění.

Začátkem července jsme obdrželi zprávu, že Obecní knihovna Předměřice nad Labem v krajském kole zvítězila a byla nominována na udělení státní ceny Ministerstva kultury Knihovna roku 2020 v kategorii Základní knihovna do kola celostátního. A to byl druhý důvod naší velké radosti.

Paní učitelce Samkové i Obecní knihovně Předměřice nad Labem přejeme hodně štěstí v národních kolech.

Jana Kopřivová, Předměřice nad Labem