Ve školách se sice ze zdravotních důvodů zpívat nemůže už delší dobu, ale doma ano. Máme také žáky, kteří navštěvují základní umělecké školy a hrají na nejrůznější hudební nástroje. A když si žáci nemohou zazpívat ve škole, zazpívají si a zahrají na hudební nástroje doma. Vznikl tak projekt, v němž pan Pavel propojil své dva studijní obory, kterým je vedle hudební výchovy také informatika. Pro žáky připravil nahrávku písně, videoupoutávku a plakátky s informacemi o průběhu projektu.

A jak to vše dopadlo? O tom už autor projektu Lukáš Pavel:

„Jako student UHK jsem v rámci průběžné praxe dostal příležitost nahlédnout do výuky hudební výchovy předměřické základní školy. Věřím, že nikoho z nás moc netěší, že i hudební výuka čelí spoustě nařízení, např. zákazu zpěvu, a víceméně se nedá učit online. I když online výuka, podle mého názoru, běžnou výuku ve škole nenahradí, snažím se, aby se co nejvíce přibližovala té klasické. K tomu jsem vymyslel nový virtuální projekt s názvem Zpívá celá škola. Žáci celé školy dostali dobrovolný úkol, a to dle předlohy zazpívat nebo nahrát písničku od skupiny Mirai – Když nemůžeš, tak přidej. Bylo příjemné sledovat, jak mi postupně do pošty přichází mnoho videí a nahrávek různých hudebních nástrojů, zpěvu a tanečků, které žáci doma ve svých pokojích ztvárnili. Veškeré zaslané nahrávky jsem vložil do jednoho videa a po několika probdělých nocích vzniklo něco úžasného.“ Výsledné společné video můžete zhlédnout zde:

Zdroj: Youtube

Děkujeme nejen těm, kteří se tohoto projektu aktivně zúčastnili, ale také všem rodičům, kteří své děti doma podporovali v přípravě, natočili je na video, odeslali a na výsledku se tak také podíleli.

Jana Kopřivová, učitelka ZŠ Předměřice nad Labem