Z několika variant, které byly k dispozici, byla doporučena ta nejhorší možnost pro obec, a to varianta pod označením A5, která má nádraží srovnat se zemí. Obracíme se s prosbou na všechny, kterým není lhostejný osud nádherné budovy z období první republiky. Podpořme variantu A4, případně jinou úpravu, která by tuto jedinečnou stavbu zachovala pro generace současné a příští. Obec Převýšov, její občané a široká veřejnost, která nám vyjadřuje obrovskou podporu, v žádném případě není proti modernizaci železnice. Je však vždy nejdůležitější najít ten nejlepší kompromis. Všichni si nádraží velice cení a váží neboť je to to nejhezčí v obci, co železnice tehdy přinesla, a proto se nádraží snaží ochránit.

Nádraží je v dobrém technickém stavu a bylo za obrovské prostředky vylepšeno. V budově se nachází čtyři byty, kde bydlí také rodiny s malými dětmi. Petici proti zbourání převýšovského nádraží můžete podpořit písemně v místní prodejně Hruška, dále na zdejším úřadě nebo u iniciátorů petice. Podpořit lze i individuálně dalšími způsoby, např. adresně na instituce. Více informací na webu www.nadraziprevysov.webnode.cz. Za podporu velmi děkujeme.

Obec Převýšov