Naše republika má každoročně řadu památných dnů, kdy bychom měli vzpomínat na významné události, které poznamenaly její vývoj a život lidí v ní. Při příležitosti 100 let trvání našeho novodobého státu byl uznán i 8. říjen, Památný den sokolstva, jako Významný den ČR. Poslanecká novela byla v tomto roce schválena i senátem České republiky.

Připomeňte si nejúspěšnější tělovýchovnou organizaci.Sokol se přímo podílel na formování české národní identity a spoluvytvářel samostatný československý stát a poté český stát. Jak předeslal i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo republiky.“ Proto v době sto let (1918 – 2018) oslav založení našeho samostatného státu přišlo velice vhodné a potřebné podat návrh na celospolečenské uznání těchto skutečností. A proč právě den 8. říjen. Sokolové byli vždycky nositeli demokratických a humanitních principů a proto byli vždy velikým trnem v oku všem totalitním ideologiím. Nacistická moc proto jeden z prvních tvrdých útoků zahájila právě proti České obci sokolské. Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo pak v noci ze 7. na 8. říjen 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. V tento den byl Sokol jako organizace úředně zrušen. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích zásadních, rozhodujících a osudových chvílích, nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících a spolčujících v jedné zájmové organizaci. Proto je 8. říjen dnem v naší historii tak významným a proto byl schválen parlamentem i senátem ČR nejen jako Památný den sokolstva ale navíc prohlášen za Významný den ČR. Letos si tedy budeme 8. říjen, Památný den sokolstva, poprvé připomínat jako důležité datum uvedené mezi významnými dny naší republiky.

Vážení občané, každý rok si členové Sokola 8. října připomínají padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. Věnujte, prosíme, spolu s námi, tomuto datu pozornost a přidejte se ke společným vzpomínkovým akcím:

7. října v 18 hodin, před budovou TJ Sokol – Eliščino nábřeží (pietní akt)
8. října v 17 hodin, před budovou TJ Sokol HK – Pražské Předměstí (pietní akt)
8. října v 18 hodin, před budovou TJ Sokol – Eliščino nábřeží (večer sokolských světel)
10. října v 10 hodin, Smetanovo nábřeží, u přístaviště lodí (cyklistická jízda veřejnosti na počest Památného dne sokolstva do okolí Hradce Králové).