Připravit takové výročí se počítá na měsíce. Vymyslet program, stanovit datum, propočítat finanční prostředky a zároveň požádat o podporu. Tím zasíláme poděkování na Královéhradecký kraj, dále do obce Sadová a obce Sovětice za finanční podporu, která nám pomohla výročí ufinancovat.

Jak pojmout takový den? Zvolili jsme ukázky mládí - od přípravek až po starší Plamen, a následné požární útoky s motorovými stříkačkami PS8, více jak 50 let starými. Pozadu nezůstala ani historie. A za to patří velké poděkování čtyřem sborům za předvedené ukázky. Jelikož taková technika se po ukázce musí ihned vysušit a leštit. Voda totiž dokáže udělat na mosazných prvcích pěknou neplechu.

Zdroj: Aleš Krátký/SDH Sovětice

Stáří předváděné techniky bylo v rozpětí 5 až 130 let. Sovětice ukázaly například koňskou stříkačku Smejkal z roku 1913 a Stratílka z roku 1936, Velký Vřeštov Márovku z roku 1936, Třebovětice Stratílka 1939 a Hněvčeves Hydrofor, který je jediný unikát na světě.

Zpestřením pro diváky byla ukázka vystříhávání zraněné osoby z havarovaného vozidla provedená HZS Čepro s následným zásahem na hořící vozidlo, kde zasahovala jednotka JSDH Sovětice.

Při slavnostním nástupu vyhlášení vítězů byla Sboru dobrovolných hasičů v Sověticích udělena medaile za výbornou práci a prezentování sboru, kterou předal sboru starosta OSH Hradec Králové Vladimír Vondruška. Slavnostní nástup zakončil průvod k pomníku první světové války, kde byl za zvuku státní hymny položen věnec k uctění památky.

Hasiči vzpomínají u pomníčku.
Spěchali zachraňovat životy. Po nárazu cisterny do sloupu zemřeli dva hasiči

Sbor ale čekalo ještě jedno překvapení. Obec Sovětice nechala malé Sovičky odhalit sochu. Ke svému úžasu děti zjistily, že jde o 180 centimetrů vysokou ze dřeva vyřezávanou sovu, která je již 15 let provází jako maskot a SDH Sovětice ji má zároveň ve svém znaku.

Po celý den probíhala také videoprojekce z činnosti, výstava fotografií, výstava nové techniky a policejní technika. V podvečer poté došlo k ocenění členů, za jejich letitou neúnavnou práci a všichni si tak mohli oddychnout, že se počasí umoudřilo a oslavy 120 let důstojně proběhly.

Aleš Krátký, SDH Sovětice

O SDH SOVĚTICE:

Sbor dobrovolných hasičů Sovětice byl založen v roce 1903. Ve vlastnictví měl koňskou stříkačku. Sbor překonal začátky a začal se rozrůstat.

Během 120 let se postupně měnila technika. V třicátých letech byla zakoupena motorová stříkačka Stratílek, kterou hasiči vlastní dodnes ve funkčním stavu. Dále byla zakoupena motorová stříkačka PS8. Obě tyto motorové stříkačky byly taženy za traktorem. V té době sbor přišel o svou koňskou stříkačku.

Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla novou hasičskou zbrojnici, kterou si hasiči postavili v „akci Z“. Do ní posléze byla zakoupena Tatra 805 s plachtovou nástavbou. Přešlo nějaké období a Tatra byla prodána a na její místo přišla také Tatra 805 ovšem s nástavbou skříňovou. V té době se již nemusel tahat přívěsný vozík, jelikož veškeré vybavení bylo ve zmiňované nástavbě. Před koncem století došlo opět ke změně. Tatru nahradilo vozidlo značky Avie. V té době již sbor vlastnil taktéž přenosnou stříkačku PS12 i s převozním vozíkem. Jedním naším členem tak mohl vzniknout pokřik, který používá sbor dodnes „Ať žije ta naše červená motorová“.

Přehouplo se století a hasiči opět měnili. Avie odjela k jinému majiteli a do sboru přijela první cisterna značky Škoda 706 přezdívaná také „Trambus nebo Mates“. Tímto cisternovým vozidlem se naskytla možnost, aby jednotka sboru v Sověticích postoupila z JPO 5 do výjezdové JPO III. Trochu ale všem scházelo to, co se vlastnilo na prvopočátku. A tak výbor rozhodl, že zakoupí koňskou stříkačku Smejkal, kterou ze špatného stavu dostane do nového kabátu. Podařilo se a před 10 lety byla „koňka“ slavnostně pokřtěna. Třešničkou na dortu byla nová cisterna Scanie, kterou díky dotacím z MMR a Královéhradeckého kraje získal sbor pro svou zásahovou činnost. Rok poté byla vystavěna přístavba požární zbrojnice. Před osmi lety byl ručně zhotoven první historický prapor a požehnáním uveden do života hasičského.

Sbor dobrovolných hasičů Sovětice má členskou základnu složenou převážně z občanů Sovětic, Sadové a Horních Černůtek. Ta čítá kolem 120 členů, z toho nyní 47 dětí od přípravky po dorost. Právě s dětmi se sbor dočkal řady úspěchů. Mezi nejvýznamnější patří 1. místo v republikové soutěži „Dávají za nás ruku do ohně“ a to s pohádkou O červené řepě, na hasičské motivy. Dále pak pořádání Celostátního festivalu přípravek, účast na CTIF v Ostravě, vystoupení na MS v Německém Cotbusu, vystoupení na Praze 1. Pravidelná účast na krajských kolech s dorostem, ale i se staršími dětmi “Plamen“. Účast dorostenky na mistrovství ČR v kategorii mladší jednotlivkyně a pravidelné úspěchy na okresních kolech.

Děti do Sovětic přijíždějí ze širokého okolí. Těm se věnuje na 10 vedoucích a instruktorů již 15 let. Někteří nepřetržitě. Vždyť každý spolek, který si chce zajistit budoucnost, musí věnovat svůj čas mládí a věřit, že taková výročí jako to letošní si budeme moci užívat i v budoucnosti.

120 let Sboru dobrovolných hasičů Sovětice bylo podpořeno Z dotace Královéhradeckého kraje. Dále bylo podpořeno obcemi Sovětice a Sadová.