Ornitologové získávají díky dobrovolníkům důležité údaje o opeřencích, kteří u nás zimují. Své snímky a postřehy z přírody mohou zájemci zasílat až do 15. ledna.

Z Královéhradeckého kraje nám poslala fotografie paní Iša Slavíková z Hradce Králové, které tímto děkujeme. 

Koho na krmítku můžete spatřit?

Na krmítkách u domů mohou lidé během zimy nejčastěji zpozorovat sýkoru koňadru a sýkoru modřinku, ale také oba druhy vrabců - polního a domácího. Častým návštěvníkem je i kos černý nebo zvonek zelený.

Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, hýl obecný, drozd nebo červenka.