Pod vedením  zkušené pracovnice spolku Senioři Hradec Králové paní Pavlíny Tomáškové jsme dotovaným rychlíkem dorazili na promrzlé hlavní nádraží. Zdárně i s přestupem jsme se pak metrem přesunuli na Malou Stranu. 

Po důkladných bezpečnostních kontrolách jsme obsadili galerii a sledovali hlučící a nedisciplinované  poslance při projednávání novely silničního zákona. Následovala schůzka s paní Evou Matyášovou, hradeckou poslankyní, členkou Zastupitelstva Hradce Králové i Královéhradeckého kraje a současně i předsedkyní Komise místní samosprávy Slezské Předměstí – jih. Ta členy spolku Senioři Hradec Králové do Poslanecké sněmovny pozvala. Prohlídka sněmovny byla sice časově omezená, ale zakončena osobním setkáním s příjemnými ministry paní Alenou Schillerovou a panem Adamem Vojtěchem. Obzvlášť švarný a usměvavý ministr zdravotnictví si v obležení seniorek musel připadat jako rocková star! V předsálí sněmovny jsme nad poslanci a jejich asistenty měli výrazně navrch. Fotoaparáty „cvakaly“ o sto šest a všichni byli jistě spokojeni. Následoval nedaleký Valdštejnský palác, sídlo Senátu. Z důvodů kondolenčních návštěv spousty zahraničních diplomatů nebyl přístupný hlavní sál. Přesto jsme s prohlídkou a výborným výkladem starší průvodkyně byli rozhodně spokojeni. Valdštejnova konírna, dnes zasedací sál Senátu, přilehlé chodby a menší sály vyplnily příjemně necelou hodinu, během níž jsme při výkladu i poseděli. Někteří z nás zapálili panu Kuberovi připravenou svíčku. 

Paní Tomáškova nás pak díky svým znalostem zásobila nejen informacemi o Malé Straně, ale vytipovala i optimální místo na oběd – v menze Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění. Poté nás dovedla do významného kostela Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem. Zaujala nás výstava některých „královských šatů“ v originále a téměř kompletní sada jejich zmenšených variant. Většina účastníků pokračovala do Werichovy vily na Kampě, někdo do Sovových mlýnů. Posezením v místní kavárně u zákusku a kávy jsme se s památkami Malé Strany rozloučili a pohodlně stihli podvečerní rychlík domů. 

Za naplánování, realizaci a průvodcování patří všem poděkování. Další dvě třicetičlenné skupiny královéhradeckých seniorů se těší na podobnou návštěvu senátu v příštích měsících. Vřele doporučuji!

Václav Slezák