Byla to již třetí letošní akce s královehradeckými školami. Připojilo se i pět místních seniorek z Klubu setkávání a několik rodičů. Od školy vyrazili více než kilometr na sever, pár set metrů na jih a přiměřeně do šíře. To byl záběr čtyř skupin, které dokonce překročily i hranice se Svobodnými Dvory u Bohdaneckého rybníku.

Většinou bylo celkem čisto, poblíž Labského náhonu se ale našlo pár míst, která naplnila i velké pytle. Část pojmuly černé kontejnery na úklidových trasách, ne však odhalenou černou skládku před garážemi u kuklenské železniční stanice. Ta byla kvůli své velikosti ponechána profesionálům.

Mezinárodní den seniorů se slavil v neděli 1. října na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.
FOTO: Stovky seniorů oslavily svůj svátek před krajským úřadem v Hradci Králové

Tradiční opékání buřtů, přátelské povídání u ohně a seznámení s hrou Pétanque ukončilo příjemné odpoledne a setkání tří generací.

Věřím, že alespoň pár školákům se trochu posílil vztah k pořádku a čistotě v okolí svého bydliště.

Václav Slezák
Senioři HK, z.s.