„Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Prostřednictvím hry je chceme povzbudit a také odměnit za jejich aktivitu.“

Školy, které se celorepublikově v Celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce.

Studenti celou výrobu nákladního automobilu od utažení prvního šroubku až po instalaci kabiny zvládli zrealizovat za neuvěřitelných 35 dní.
Studenti z Nového Bydžova sestavili nákladní tatru za neuvěřitelných 35 dní

Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Prvních deset nejaktivnějších škol v krajských pořadí získalo od Recyklohraní příspěvek ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

V Královéhradeckém kraji se v regionálním pořadí nejlépe umístilo těchto deset škol:

 1. Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130
 2. ZŠ a MŠ Černíkovice
 3. Základní škola, Slatiny, okres Jičín
 4. ZŠ a PŠ Kolowratská
 5. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
 6. Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín
 7. Základní škola, České Meziříčí, okr. Rychnov n. Kn.
 8. Základní škola, Trutnov, Komenského 399
 9. Základní škola a mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
 10. Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí, (okres Rychnov nad Kn.)

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. „Snažíme se pedagogům poskytovat ucelené sady vzdělávacích materiálů a pro žáky a studenty připravujeme úkoly a aktivity, které jsou praktické a hravé. Jde nám o to, aby je jejich plnění obohatilo nejen o nové informace, ale aby je to s námi také bavilo,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Jak hodnotí spolupráci s Recyklohraním zapojené školy

Zástupci škol, kterým se dařilo v Celoroční hře s Recyklohraním, měli možnost se vyjádřit k tomu, co jim spolupráce s tímto vzdělávacím programem přinesla. Níže jsou uvedeny komentáře několika z nich:

 • Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova, Alena Janková: „Do Recyklohraní jsme zapojeni od jeho samotného vzniku v roce 2008, protože prostřednictvím praktických činností a tematických her či kvízů rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí. Žáci se i přímo zapojují ve sběru vysloužilých baterií a drobného elektrozařízení. Díky tomuto programu získávají a prohlubují si znalosti v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů, šetrné spotřeby vody a klimatické změny. Jsou pozitivně motivováni a vedeni k udržitelnému způsobu života. Učí se samostatně, aktivně a zodpovědně zlepšovat své místo, kde žijí. Velké poděkování a ocenění si zaslouží samotní autoři a organizátoři této celorepublikové vzdělávací hry pro školy nejenom základní a střední ale i mateřské! Program je velmi dokonale propracován a má obrovský rozsah. Žáci si v něm vyzkoušejí všechny klíčové kompetence z rámcově vzdělávacího procesu."
 • Základní škola, Slatiny, Mgr. Kateřina Mindlová: „I jako malá škola se 30 žáky dokážeme s dětmi zapojit do Recyklohraní rodiče, prarodiče, okolní vesnice a různé spolky. Nejen děti pochopily význam problematiky odpadů, recyklace a ochrany životního prostředí díky Recyklohraní. Tyto aktivity shledáváme velmi smysluplné a děti se vždy na nový úkol z Recyklohraní nebo Ekoabecedy velmi těší.“
 • Základní škola, České Meziříčí, Mgr. Kamila Kupková, zástupkyně ředitele: „V projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je naše škola zapojená již 13 let. Za tuto dobu si žáci nejen zvykli plnit dílčí úkoly s tematikou ochrany životního prostředí, ale především se naučili třídit a odevzdávat staré baterie, tonery a vysloužilé, nefunkční elektrozařízení ve sběrových akcích školy. Díky systematické podpoře Recyklohraní žáci vidí srovnání s ostatními školami a jsou vedeni k ochraně životního prostředí, které ovlivňuje životy nás všech.“ 
 • Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí, Jitka Dytrtová, ředitelka školy: „Tento projekt je dle mého názoru velmi důležitý, protože podporuje kladný vztah k přírodě a učí nejen děti, ale i dospělé, více si všímat věcí kolem nás, přemýšlet o nich jinak a uvědomovat si, že problematika odpadů a ochrany přírody se týká nás všech. Velmi nás baví vyhlášené soutěže a ve spolupráci vidíme smysl. Děkujeme.“ Pestrá směsice chutí, krojů a národů se sešla v hradeckém Adalbertinu na Festivalu setkání národů.
  VIDEO: Čaj se solí, také to se dalo ochutnat na hradeckém festivalu národů

I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry s Recyklohraním a do konce října se rovněž mohly přihlásit do projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou. V loňském prvním ročníku Celoroční cíl plnilo 214 mateřských, základních a středních škol. Z nabídky si přihlášené školy vybírají aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytuje metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024.

Celoroční hra a Celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.