Skřivanští senioři se mohli pochlubit, že každoročně sestavili a nacvičili vlastní programy, které vždy měly příznivý ohlas zaplněného sálu místního Dělnického domu. Pěvecký soubor si připomněl pořady z tvorby našich klasiků české dechovky, českých zlidovělých písní Františka Kmocha, Karla Hašlera, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody a krajana Jaroslava Maliny, vzpomínalo se i na účast jejich potomků. Pěvecký sbor ve svém vystoupení přednesl i další písně z úspěšných pořadů, mezi které určitě patřily Staropražské písničky, Staročeské posvícení, Pravá česká zabíjačka, Country večer, parodie na operu Prodaná nevěsta s názvem Provdaná nevěsta. Ale nevzpomínalo se jen na báječné programové večery, ale také na řadu skvěle organizovaných zájezdů, výletů, besed se zajímavými lidmi, spisovatelkou Marií Kubátovou, režisérem Zdeňkem Troškou, zpěvákem Josefem Sochorem. Rádi se pochlubili také položením základů k úžasné akci, kterou se staly Krajské sportovní hry seniorů a vzorným uspořádáním prvních tří ročníků. Podobnou akcí bylo také setkání zpěváků, hudebníků, tanečníků, literátů, uměleckých řemeslníků z celého kraje. Za dvacet let toho však skřivanský Klub seniorů vykonal ještě daleko, daleko více!Pro mě bylo velikou poctou, že jsem se mohl slavnostního večera zúčastnit.

S Klubem seniorů jsem několik let úzce spolupracoval. Se synem jsme pravidelně hrávali na jeho akcích, já doprovázel na harmoniku vystoupení pěveckého souboru, určitou dobu jsem dokonce tento sbor řídil a připravil jej na celostátní akci Seniorská píseň, která se konala v Českých Budějovicích, kde jsme v konkurenci vyspělých městských sborů získali největší sympatie publika, napsal jsem také několik textů na melodie přítele Václava Ondráčka věnované tomuto souboru. Akce se zkrátka velmi vydařila.

Fanoušci v Třebechovicích vzpomínali na kapelu Queen.
Fanoušci v Třebechovicích vzpomínali na kapelu Queen

Karel Přibyl