Sletová štafeta je letos poprvé součástí tradičního týdne akcí v sokolských jednotách#BeActive Sokol spolu v pohybu, které probíhají v týdnu od 23. do 30. září 2023. Téma letošního ročníku bude zaměřeno právě na sletovou štafetu. Kromě tradičního putování štafetových kolíků na území jednotlivých sokolských žup tak sokolové ve všech částech republiky představí i celou šíři sportovních, pohybových, kulturních i společenských aktivit Sokola pro širokou veřejnost.

V Královéhradeckém kraji se většina sokolských jednot zvolila tradiční formát, kdy kurýři pojedou na kolech nebo poběží. Sokolové ze Župy Orlické a Podkrkonošské-Jiráskovy se do akce zapojí už o nadcházejícím víkendu v sobotu 23. září. Sokolská župa Jičínská pak plánuje štafetu na 28. září se zakončením u Valdštejnské lodžie v Jičíně.

„Do sletové štafety na území naší župy se zapojí 17 sokolských jednot ve směru od Úpice, Police nad Metují, Nového Hrádku, Dvora Králové nad Labem, Vlkova. Jednotlivé trasy se budou postupně propojovat a sletová štafeta se sjede ve 13 hod. u městského divadla v Jaroměři, které bylo první sokolovnou zdejší jednoty. Pro všechny účastníky tak bude budova při této příležitosti otevřená,“ informuje o úseku Župy Podkrkonošské-Jiráskovy její starostka Helena Rezková.

Z činnosti.
Seniorky a senioři, přijďte cvičit. Rozšiřte naši partu pro všesokolský slet

„V župě Orlické se zapojí do sletové štafety 34 sokolských jednot na čtyřech trasách. Začínáme již v pátek ve Sněžném v Orl. horách, druhá trasa vede z Chlumce nad Cidlinou, třetí z Hněvčevse a na nejdelší trať z Lukavice u Rychnova nad Kněžnou zavěsí sletovou stuhu hned 14 jednot. Trasy se seběhnou v neděli 24. září v 10 hodin před sokolovnou v Hradci Králové na Eliščině nábřeží, kde bude na stadionu, po slavnostním zahájení, následovat štafetový běh dětí na 15x100 metrů.,“ doplnila informaci o své župě Orlické její starostka Marika Prockertová.

Z Hradce Králové do Prahy poputuje štafeta v neděli 1. října, kdy ji krojovaní představitelé sokolské župy Orlické a župy Podkrkonošské-Jiráskovy předají v Tyršově domě do rukou představitelů České obce sokolské.

Předchůdcem novodobých sokolských sletových štafet byl tzv. „rozestavný běh“ (poprvé se pořádal v roce 1919 a do roku 1947 se konal čtyřikrát; v roce 1937 se do něj zapojilo rekordních 120 000 osob, které proběhly trasu v délce 16 000 km).

Česká obec sokolská v současné době sdružuje cca 160 000 členů v 1 130 jednotách v celé České republice. Sokolové pak od října začnou s nácvikem sletových skladeb na XVII. všesokolský slet.