V rámci spolupráce městské a krajské organizace Seniorů ČR se Č. Brandejs vypravil tentokrát do Smiřic, aby tam přiblížil místním obyvatelům události k významným výročím r. 2019. Připomněl tak 600. výročí husitské revoluce, 410. výročí vydání Rudolfova majestátu, 400. výročí mnoha událostí 1. roku třicetileté války a 385. výročí zavraždění generála Albrechta z Valdštejna, který ztratil císařovu důvěru.

Pozoruhodné jsou i události 18. a 19. století, např. r. 1774 byl schválen za Marie Terezie školní řád, který zaváděl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Realita byla však značně jiná, většina rodičů posílala děti za vzděláním velmi nepořádně. 220 let uplynulo od založení Akademie věd a umění v Praze, členy nástupnické AV ČR jsou i mnozí Východočeši. 170 let uplynulo zveřejnění prozatímního obecního zákona, kdy zřizování místních, okresních a krajských zastupitelstev přibližovalo správu obyčejnějším lidem.

Ilustrační foto.
Parta kamarádů na motocyklech procestovala Ameriku

Největší pozornost vzbuzovaly události 20. století, r. 1919 po vzniku ČSR např. u nás byla založena 3. univerzita v Brně (dnes máme u nás více jak 60 vysokých škol – je to přiměřeně účelné?), ministrem z východních Čech Al. Rašínem byla uvedena do oběhu československá koruna. Také 20. století bylo více než dramatické, proběhly dvě tragické světové války, po pouhých 20 letech existence ČSR nám byla vnucena mnichovská dohoda, došlo k vytvoření protektorátu a následovalo 6 let druhé světové války. Ani poslední půlstoletí a současnost nejsou jednoduché, ale máme mír, což je nejdůležitější.

Č. Brandejs připomněl i nejdůležitější místní události se vztahem k celostátním. Např. Jan Smiřický za husit. válek stál zpočátku na straně pražanů, pak na straně umírněné panské jednoty, patřil mu i hrad Bezděz. Zpočátku byli i na straně Jiřího z Poděbrad, pak ale přešel k odpůrcům a byl za to dokonce popraven. Obdobně dramatické byly osudy Smiřických na počátku 17. století, kdy v jejich paláci na Malé Straně r. 1618 byl domluven postup vzbouřenců proti vídeňským zastupitelům. Mnozí urození a neurození zahynuli při výbuchu zámku Smiřických v Jičíně, který asi způsobila Eliška Kateřina. 320 let uplynulo od doby, co se započalo ve Smiřicích s výstavbou nádherné barokní kaple Zjevení Páně, která pro svou hodnotu byla vyhlášena Národní kulturní památkou. Zde se konají časté koncerty a další kulturní akce, na něž je region hrdý. S podporou houslového virtuóza Jaroslava Svěceného se zde konají i svátky hudby.

Účastníci se rozcházeli do domovů spokojení, myšlenkově si alespoň na chvíli odpočinuli od coronavirových starostí.

Fotografie absolventů konzervatoře okouzlily diváky.
Fotografie absolventů konzervatoře okouzlily diváky