Ochotnickému divadelnictví se začali občané samostatného městyse Nového Hradce Králové věnovat již v době českého národního obrození, konkrétně v roce 1868. Ale přestože zde v určitých obdobích působilo současně vedle sebe i několik divadelních souborů, v roce 1965, tedy po téměř sto letech, zájem místních ochotníků skončil a divadlo pro veřejnost včetně loutkového se hrát přestalo.

Po sametové revoluci, v roce 1990, byla na Novém Hradci obnovena tělocvičná jednota Sokol, ale po zdlouhavých soudních jednáních získali sokolové historický objekt sokolovny do svého majetku v restituci teprve až v roce 1998. V témže roce sokolové pozvali první amatérský divadelní soubor. Akce měla úspěch, a proto se v této praxi pokračuje nepřetržitě dodnes. Každý rok tu veřejnost vidí dva až čtyři soubory z blízkého i vzdálenějšího okolí. Hrají se většinou komedie, někdy také pohádky pro děti. Za 22 sezón zde bylo sehráno 52 představení a představilo se 18 divadelních souborů. Nejčastěji přijíždí Klicpera z Chlumce n. C., Symposion z Třebechovic p. O. a SNOOP z Opatovic n. L. Je nutno dodat, že z počátku pořadatelé dostávali finanční podporu od magistrátu města i od Komise místní samosprávy.

Účinkujícím souborům se poskytuje večeře a hradí se náklady spojené s dopravou. Za více než dvacet let obnoveného divadelnictví na Novém Hradci si lidé, a to nejen místní, opět navykli chodit na ochotníky do sokolovny v Husově ulici, protože jejich představení mají osobité kouzlo. Přestože po nějakou dobu působila na Novém Hradci konkurence v podobě Nového divadla v sále restaurace Lucie, v sokolovně vyprodané hlediště plné vstřícně reagujících diváků není výjimkou. V takovém prostředí se herečkám a hercům hraje dobře.

Až konečně v roce 2017 byl jako součást tělocvičné jednoty Sokol Nový Hradec Králové založen vlastní divadelní soubor Pathalie, který obětavě vede ostřílený ochotník Karel Syrůček. Soubor na domácím jevišti zatím předvedl v premiérách Pošťáckou pohádku od Karla Čapka (2. 4. 2017) a detektivku Skandál v Čechách podle Arthura C. Dayla (20. 10. 2018). Obě hry se pak několikrát reprízovali v okolí města.

Pro velmi zvláštní a neblahý rok 2020 členové souboru nastudovali Moliérovu komedii Lakomec. Premiéra naplánovaná na duben musela být kvůli protiepidemickým opatřením zrušena a podobně tomu bylo i při druhém pokusu v říjnu 2020. Do třetice je premiéra Lakomce v podání souboru Pathalie naplánovaná na sobotu 13. února 2021 od 19 hodin.

Všichni čtenáři jsou srdečně zváni nejen proto, že v útulném prostředí sokolovny se setkají s nejméně stovkou diváků, ale snad také pro to, že zaplatí neuvěřitelně nízké vstupné 50 Kč.

Protože však není jisté, jaká bude epidemiologická situace v únoru 2021, sledujte, prosím, propagaci divadelního představení v hradeckém týdeníku Radnice, na plakátech a na webových stránkách www.sokol-nhk.cz. Zájemci jsou také informováni emailovými zprávami.

Jaroslav Rohlena, Hradec Králové